Gå til indhold

Sundhed

SDG Business Accelerator program marts 2023 - juni 2023

I marts 2023 starter det andet forløb af SDG Business Accelerator for virksomheder med aktiviteter inden for sundhedssektoren. Vi mødes til 4 workshops, hvor vi sammen sætter fokus på, hvordan bæredygtighed og Verdensmål kan blive løftestang for øget eksport. I får som deltagende virksomhed tilknyttet en Trade Council Rådgiver i et relevant eksportmarked, som gennem hele forløbet hjælper jer med at udarbejde jeres skræddersyede market-(entry)-plan med fokus på bæredygtighed.

Forud for workshop 1 har I en 1:1 online session med jeres Trade Council rådgiver. Denne session aftales direkte med rådgiveren. 

Introduktion - Bæredygtighed og verdensmål (valgfri) 

Denne session er særligt for deltagende virksomheder, der ikke tidligere har arbejdet strategisk med bæredygtighed og verdensmål. Vi sætter fokus på FNs 17 verdensmål og ikke mindst virksomhedernes rolle, når det handler om at fremme global bæredygtig omstilling.

8. marts, 9:00-11:00 (Online)

Workshop 1 - FN's Verdensmål: muligheder og krav

Vi zoomer ind på de kommercielle muligheder, som Verdensmål og bæredygtighed kan give. Det handler både om at være på forkant med (kommende) krav på bæredygtighedsområdet, og om at synliggøre, hvordan jeres virksomhed og produkter kan være med til at løse globale udfordringer. I kommer til at arbejde konkret med Verdensmålene i forhold til jeres forretning, og får tid til sparring med jeres Trade Council rådgiver og andre virksomheder inden for samme sektor. 


15. marts 2023

Workshop 2 - Fra ideer til markedsmuligheder

I workshop 2 sætter vi fokus på, hvordan vi kan omsætte Verdensmål og bæredygtighed til konkrete markedsmuligheder. Vi bygger videre på indsigter fra workshop 1, dialogen med jeres rådgiver i det relevante eksportmarked og inspiration fra en ekstern oplægsholder. I slutningen af denne workshop har I en række konkrete ideer, hypoteser og spørgsmål som I tager med jer på markedsbesøg til jeres eksportmarked. 


30. marts 2023 (Online)

Markedsbesøg i et relevant lokalt marked

Hver deltagende virksomhed er tilknyttet et specifikt eksportmarked og får 50 timers 1:1 sparring med en Trade Council-rådgiver i det marked. Det inkluderer også et markedsbesøg på jeres specifikke marked, hvor I møder relevante interessenter. Markedsbesøgene er individuelle og tilrettelægges i samarbejde med jeres rådgiver.

Workshop 3 - Bæredygtighed og kommunikation

På workshop 3 deler I erfaringer fra markedsbesøget med de øvrige deltagende virksomheder. Vi sætter også fokus på rapportering og dokumentation og på hvordan I kan bruge bæredygtighed i jeres virksomhedskommunikation. 


23. maj 2023

Workshop 4 - Demo day

På den sidste workshop præsenterer I jeres markedsplan, og får feed-back fra et relevant ekspertpanel.

13. - 14. juni 2023