Gå til indhold

Fødevarer og Landbrug

SDG Business Accelerator program september 2023 - november 2023

I september 2023 starter det fjerde og sidste forløb af SDG Business Accelerator for virksomheder med aktiviteter inden for fødevarer og landbrug. Vi mødes til 4 workshops, hvor vi sammen sætter fokus på, hvordan bæredygtighed og Verdensmål kan blive løftestang for øget eksport. I får som deltagende virksomhed tilknyttet en Trade Council Rådgiver i et relevant eksportmarked, som gennem hele forløbet hjælper jer med at udarbejde jeres skræddersyede market-(entry)-plan med fokus på bæredygtighed.

Forud for workshop 1 har I en 1:1 online session med jeres Trade Council rådgiver. Denne session aftales direkte med rådgiveren. 

Workshops i Danmark faciliteres af Hansen & Ersbøll Agenda og the Trade Council. 

Videomateriale Introduktion - Bæredygtighed og verdensmål (valgfri)

Denne optagede video-session er særligt for deltagende virksomheder, der ikke tidligere har arbejdet strategisk med bæredygtighed og verdensmål. Vi sætter fokus på FNs 17 verdensmål og ikke mindst virksomhedernes rolle, når det handler om at fremme global bæredygtig omstilling. Optagelsen bliver tilgængelig inden forløbets start.  


Workshop 1 - FN's Verdensmål: muligheder og krav

Vi zoomer ind på de kommercielle muligheder, som Verdensmål og bæredygtighed kan give. Det handler både om at være på forkant med (kommende) krav på bæredygtighedsområdet, og om at synliggøre, hvordan jeres virksomhed og produkter kan være med til at løse globale udfordringer. I kommer til at arbejde konkret med Verdensmålene i forhold til jeres forretning, og får tid til sparring med jeres Trade Council rådgiver og andre virksomheder inden for samme sektor.

13. september, 9.30-16.00, Eigtveds Pakhus, København 

Workshop 2 - Fra ideer til markedsmuligheder

I workshop 2 arbejder vi med jeres value proposition fra et bæredygtighedsperspektiv og dykker særligt ned i Verdensmål 17: Partnerskaber. Hvad er et værdiskabende partnerskab, hvem er relevante partnere og hvordan kan I positionere jer selv som partnere til at løse samfundsmæssige udfordringer? I slutningen af denne workshop har I en række konkrete ideer, hypoteser og spørgsmål som I tager med jer på markedsbesøg til jeres eksportmarked.

3. Oktober, 9:00-12:00 (online) 

Markedsbesøg i et relevant lokalt marked 

Hver deltagende virksomhed er tilknyttet et specifikt eksportmarked og får 50 timers 1:1 sparring med en Trade Council-rådgiver i det marked. Det inkluderer også et markedsbesøg på jeres specifikke marked, hvor I møder relevante interessenter. Markedsbesøgene er individuelle og tilrettelægges i samarbejde med jeres rådgiver.

Oktober/november

Workshop 3 - Bæredygtighed og kommunikation

workshop 3 deler I erfaringer fra markedsbesøget med de øvrige deltagende virksomheder. Vi sætter også fokus på rapportering og dokumentation og på hvordan I kan bruge bæredygtighed i jeres virksomhedskommunikation. I denne session vender vi ESG rapportering og får blandt andet besøg af UN Global Compact Network Denmark. 

8. november, 10:00-16.00, Vejle

Workshop 4 - Præsentation af markedsplan 

På den sidste workshop præsenterer I jeres markedsplan for et ekspertpanel der repræsenteres af en ekspert inden for henholdvis bæredygtighed, jeres sektor og det marked I er matchet med. Hver virksomhed får 45 minutters individuel sparring med og feed-back fra ekspertpanelet

29. november, København, Halv dag (Enten formiddag eller eftermiddag. Timing aftales med den enkelte virksomhed)